Tuesday, September 28, 2010

marvelideco.com

marvelideco.com FAKE FRAUD SCAM, SCAM OSZUSTWO FAKE
http://www.marvelideco.com/ This site is targeting car buyers in Poland.
Ta strona jest kierowanie klientów w Polska.
Ta witryna jest kierowana nabywcy samochodów w Polska.
The scam is being run by scammers in Romania.
Scam prowadzony jest przez oszustów w Rumunii.

Oh! what a tangled web we weave
When first we practise to deceive!
Sir Walter Scott
NEVER use instant payment services like Western Union or MoneyGram to buy items on the internet.

0 comments:

Post a Comment